Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Aktualności
Placówki
13.12.2017
Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2
6.06.2017
Jubileusz 110-lecia (2-4 czerwca 2017 r.)
5.06.2017
UKW – Pamięć Bydgoszczan
15.09.2016
Dzieci dziękuja
31.05.2016
W zaczarowanej krainie literatury
24.05.2016
Majowy Piknik przy Traugutta
31.12.2015
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU ! 2016
Nowoczesne św. Mikołaje
Bydgoski Wielki Mecz Charytatywny
Wiosenne imprezy rekreacyjno-sportowe
Podziękowania dla sponsorów i darczyńców
Najnowsze mieszkanie usamodzielniające.
Archiwum aktualności