Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Aktualności
Placówki
02.03.2010
IX edycja zimowego turnieju sportowego
07.03.2010
Koncert charytatywny dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej
27.03.2010
Wizyta przyjaciół z Holandii (24—27 marzec 2010 r.)
07.04.2010
Pierwsze święta na swoim
05.04.2010
Lany Poniedziałek
1 2 3 4 » »»