Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Aktualności
Placówki
05.04.2010
Lany Poniedziałek

By uniknąć powodzi w pokojach dzieci, "imprezka z wodą" trwała na boisku. Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny solidnie przygotowali się do "wodnej walki". Wszystkie możliwe naczynia napełniliśmy wodą i dalej... Dziewczyny mokre, chłopcy zadowoleni... A najważniejszy był humor i ogólny śmiech. Oczywiście panie mające dyżur, też nie obyły się "bez pokropienia wodą".

<br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW

foto: Materiał BZPOiW
(zdjęć w galerii: 5)