Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Aktualności
Placówki
Najnowsze mieszkanie usamodzielniające.
Najnowsze mieszkanie usamodzielniające dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych mieści się w nowo oddanym budynku Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.


ARTYKUŁY:

express.bydgoski.pl/321744,Bydgoszcz-przekazala-czwarte-mieszkanie-w-BTBS-podopiecznym-placowek-opiekunczo-wychowawczych.html

pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141106/BYDGOSZCZ01/141109484