Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Aktualności
Placówki
13.12.2017
Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2


Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2. W wyniku przeprowadzonej przebudowy i modernizacji budynku BZPOW nastąpi wyodrębnienie dwóch placówek. Przedmiotem projektu jest ponadto zakup niezbędnego wyposażenia dla obu placówek.