Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Aktualności
Placówki
5.06.2017
UKW – Pamięć Bydgoszczan
Rożni ludzie mogą zapamiętywać to samo wydarzenie w zupełnie rożny sposób. To nie znaczy, że ktoś pamięta je właściwie, a ktoś inny nie. Wspomnienia przypominają fragmenty układanki. Dopiero kiedy zbierze się je wszystkie, można odtworzyć całą historię" (...) Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami z pobytu czy pracy w naszych placówkach bardzo prosimy o zgłaszanie się "Biblioteki UKW – Pamięć Bydgoszczan, Archiwum Historii Mówionej" aby uwiecznić i przekazać kolejnym pokoleniom swoją historię...