Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Aktualności
Placówki
15.04.2010
Uroczysty apel poświęcony ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku

W apelu uczestniczyli: dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie szkoły i wychowankowie placówki oraz pracownicy administracji. Przypomniano zgromadzonym o tragedii w Katyniu — tej sprzed 70 lat oraz odczytano listę ofiar tragedii z dnia 10.04.2010 r. Pamięć ofiar uczczono minutą ciszy. Delegacja dzieci i młodzieży w hołdzie poległym złożyła kwiaty i dokonała wpisu w Księdze Pamiątkowej w Ratuszu.

<br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW

foto: Materiał BZPOiW
(zdjęć w galerii: 7)