Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Traugutta 5
Placówki
Archiwum

Grupa Druga

Grupa wychowawcza — interwencyjna, w skład której wchodzą chłopcy w wieku 12—18 lat; program pracy opiekuńczo-wychowawczej tych dzieci jest ukierunkowany na działania związane z pracą z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, wyposażaniem wychowanków w kompetencje społeczne konieczne do funkcjonowania w środowisku, zwiększaniem ich poczucia własnej wartości, kształtowaniem umiejętności życia w grupie społecznej, zwiększaniem samodzielności w planowaniu działań, pobudzaniem własnej wartości i samoakceptacji. Ponadto grupa realizuje zadania z zakresu usamodzielnienia wychowanków.

Grupę chłopców swymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi wspierają trzej doświadczeni wychowawcy, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i uprawnienia, część ukończyła kursy i studia podyplomowe związane z charakterem wykonywanej pracy, co umożliwia im prowadzenie z dziećmi zajęć specjalistycznych. Wychowawcy pracują zgodnie ze stałym harmonogramem od 12.00 do 22.00 na terenie swojej grupy.

Chłopcy zajmują pomieszczenia drugiego piętra naszego domu, sypialnie zostały wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami i potrzebami dzieci. Duża część tej grupy uczęszcza do szkół publicznych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

<br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW <br />foto: Materiał BZPOiW

foto: Materiał BZPOiW
(zdjęć w galerii: 14)