Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Bora Komorowskiego 57
Placówki
Bora Komorowskiego 57

Grupa usamodzielnienia — Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Głównym celem funkcjonowania Grupy Usamodzielnienia jest wszechstronne przygotowanie wychowanków do samodzielnego, dorosłego życia .Grupę Usamodzielnienia mają opuszczać młodzi ludzie nie bojący się podejmowania decyzji dotyczących siebie samych i swoich najbliższych oraz konsekwencji tych decyzji. Powinni umieć ocenić swoją wartość i bez większych obaw rozpocząć życie na własny rachunek.

Zasadą funkcjonowania Grupy Usamodzielnienia jest stosowanie rożnorodnych metod pracy opiekuńczo-wychowawczej mających na celu przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Grupa powstała na podstawie doświadczeń w usamodzielnianiu wychowanków poszczególnych placówek wchodzących w skład Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych, nie wszystkie powroty naszych wychowanków do środowiska były udane, część wychowanków nie potrafiła poprawnie funkcjonować w społeczności lokalnej. Te doświadczenia były zaczątkiem pewnej idei, która od połowy listopada 2009 roku stała się rzeczywistością. Dzięki Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, Radzie Miasta, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Pani Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogło w mieszkaniu w Nowym Fordonie zamieszkać 6 wychowanków (docelowo będzie ich 10). Na stałe opiekuje się nimi 5 wychowawczyń: Panie Justyna, Beata, Kamila, Monika i Magda.