Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Bora Komorowskiego 63
Placówki
Bora Komorowskiego 63

Mieszkanie dla Usamodzielnianych Wychowanków w Bydgoszczy przy ulicy Bora Komorowskiego 63/13 jest filią Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówki Socjalizacyjnej przy ul. Toruńskiej 272.
Jest to mieszkanie, usytuowane w bloku Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. Na powierzchni 105 m2, mieszka 10 wychowanków w wieku powyżej 14 lat.

Ideą i celem funkcjonowania 10 osobowej grupy nastolatków obojga płci, pod opieką 5 wychowawców (pracujących w systemie zmianowym) jest przygotowanie jeszcze nieletnich dzisiaj osób, do samodzielnego życia, gdy osiągną pełnoletniość i wejdą w samodzielne dorosłe życie.

Dotychczasowe doświadczenia związane z próbami nauki dzieci samodzielności pod skrzydłami instytucji, czyli placówek opiekuńczo- wychowawczych, nie przynosiły w tym zakresie oczekiwanych rezultatów. Przyczyn jest wiele i są bardzo złożone, między innymi duża ilość dzieci mieszkających pod jednym dachem, czy przepisy określające całą obudowę i infrastrukturę funkcjonowania tych placówek.
To wszystko powodowało izolowanie dzieci od codziennych obowiązków i zajęć uczestniczących np. w zakupach, przygotowywaniu posiłków, indywidualnej odpowiedzialności zamiast zbiorowej itp. Skutkowało to często w przyszłości postawą roszczeniową, niską aktywnością na rynku pracy, czy nie radzeniu sobie w codziennym życiu.

Mieszkanie dla Usamodzielnianych Wychowanków jest szansą i nadzieją na zmianę w wychowaniu dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą być wychowywane w rodzinie biologicznej. Daje pełniejsze możliwości stworzenia życia przybliżonego do rodzinnego, czyli bardziej naturalnego człowiekowi. Stwarza możliwości obserwacji codziennych zajęć i uczestnictwa w nich, analizowania kosztów, oszczędności i budowania właściwych postaw zgodnych z powszechnie obowiązującymi normami. Mniejsza społeczność to również możliwość budowania trwalszych więzi i relacji międzyludzkich. To wszystko może przełożyć się na większą dojrzałość społeczną i lepsze radzenie sobie w dorosłym życiu.

Tego oczekujemy w procesie wychowania dzieci i młodzieży w tego typu mieszkaniach
i tego sobie życzymy my nastolatkowie wraz z naszymi wychowawcami.