Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stolarska 2
Placówki
Gazetka

Prawo do kontaktów z rodziną jest jednym z najważniejszych praw wychowanka przebywającego w placówce wielofunkcyjnej. Celem działania naszej placówki jest podtrzymywanie więzi dziecka z rodziną i działanie na rzecz jego powrotu do rodziców.

Integrowanie w działalność wychowawczą rodziny jest sprawą trudną i delikatną. Większości rodzin brakuje motywacji do zmian, ponieważ nie wiedzą, że są one możliwe i od nich zależą.

Rola wychowawcy polega zatem na odbudowaniu, a raczej zbudowaniu autorytetu rodziców. Można tego dokonać włączając rodziców w działania wychowawcze dotyczące ich dzieci. Jak wiadomo, zabawa jest bardzo ważnym elementem wychowania i rozwoju dziecka. Zabawa nie tylko dziecku przynosi korzyści, również rodzice uczą się swojego dziecka: jakie jest, na co reaguje, czego nie lubi, co je drażni, co rozwesela, czym się interesuje.

Dlatego też od lutego 2010 roku w naszej placówce wydawana jest gazetka dla rodziców i wychowanków " Mamo tato pobaw się ze mną". Rodzice mogą zapoznać się z ciekawymi formami spędzania czasu wolnego podczas odwiedzin.

W gazetce znajdziecie PAŃSTWO również ciekawe zabawy, rebusy, zagadki, opowiadania, wiersze, kolorowanki do wydruku dla Waszych pociech.

Życzę miłej zabawy!

Wychowawca mgr Małgorzata Frąckowiak

Wydanie czwarte, grudzień 2010

Wydanie trzecie, czerwiec 2010

Wydanie drugie, marzec 2010

Wydanie pierwsze, luty 2010