Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Traugutta 5
Placówki
Grupy wychowawcze

Placówka Wielofunkcyjna pod tą nazwą funkcjonuje od września 2006 roku, kiedy decyzją Rady Miasta weszła w skład Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych.

Jest placówką koedukacyjną zapewniającą dzieciom i młodzieży w wieku 8-18 lat, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej, całodobową opiekę i wychowanie i wsparcie przez cały okres pobytu dziecka. Wychowankami placówki mogą być również dzieci poniżej 7 roku życia przyjęte wraz ze starszym rodzeństwem.

Przyjmowanie dzieci odbywa się całodobowo. Dzieci do lat 13 placówka przyjmuje również w przypadku braku skierowania, orzeczenia sądu, w celu zapewnienia opieki (w sytuacji kryzysowej) do czasu wyjaśnienia sytuacji — dotyczy przypadków porzucenia dziecka, zagrożenia jego zdrowia lub życia.

Placówka spełnia rolę placówki socjalizacyjnej, placówki interwencyjnej oraz wsparcia dziennego.

W zakresie działalności socjalizacyjnej placówka zapewnia:

Grupę socjalizacyjną stanowią wychowankowie, którym w toku prowadzonych działań diagnostyczno-wychowawczych sąd rodzinny orzekł w postanowieniu umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jest to odrębna grupa wychowanków, przewidziana na 10 osób.

W zakresie działalności interwencyjnej placówka zapewnia:

1 2 » »»