Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Pl. Chełmiński
Placówki
Kontakt
MIESZKANIE USAMODZIELNIENIA przy ul. Plac Chełmiński 7/9

85-237 Bydgoszcz

Telefon/fax – 52 304 00 47

e-mail: placchelminski@wp.pl

Zapraszamy też na naszą stronę na facebooku

www.facebook.com/pages/BZPOW-Mieszkanie-Usamodzielnienia-ul-Plac-Che%C5%82mi%C5%84ski-7/410088532456165

Serdecznie zapraszamy!