Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Bora Komorowskiego 63
Placówki
Kontakt

Mieszkanie dla Usamodzielnianych Wychowanków
85-793 Bydgoszcz
ul. Bora Komorowskiego 63/13

tel/fax.52 321 26 58

e-mail: bzpowbora@gmail.com