Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Łomżyńska 54 II
Placówki
Kontakt
telefon stacjonarny/fax 52 370 86 80
e-mail gulomzynska@gmail.com