Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Popiełuszki 1/3
Placówki
Kontakt
telefon stacjonarny/fax 52 370 86 80
e-mail gulomzynska@gmail.com