Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Popiełuszki 1/2
Placówki
Kontakt
telefon stacjonarny/fax 52 365 42 50
e-mail lomzynska54-1@wp.pl