Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Bora Komorowskiego 22
Placówki
Kontakt
telefon/fax 52 515 52 35
e-mail grupa_wyzwolenia@wp.pl