Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stolarska 2
Placówki
Kontakt
telefon 52 361 18 44
faks 52 361 24 99
konto 85 1240 6452 1111 0010 4817 0470
zastępca dyrektora natalialejbman@bzpow.bydg.pl
koordynator malgorzataciabach@bzpow.bydg.pl
administrator jolantacunduri@bzpow.bydg.pl
sekretariat bzpow.sto2@wp.pl