Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Szkoła Podstawowa nr 55 i Gimnazjum nr 44
Placówki
Kontakt
telefon 52 340 60 16
wicedyrektor ds. szkoły podstawowej i gimnazjum ewathews@bzpow.bydg.pl