Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Łomżyńska 54 I
Placówki
Łomżyńska 54 I
18 grudnia swą działalność rozpoczęło Mieszkanie Usamodzielnienia przy ul.  Łomżyńskiej 54 (z wejściem od ul. Popiełuszki).