Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stolarska 2
Placówki
Nasze Dzieci

Aktualnie obejmujemy opieką całkowitą 50 dzieci wieku od noworodka do 13-latka.
Są to dzieci umieszczone w naszym Domu na podstawie postanowień Sądu i na prośbę rodzica. Dysponujemy 30 miejscami socjalizacyjnymi i 20 interwencyjnymi.
Tworzymy organizacyjnie i lokalowo cztery grupy mieszkalne.

Zaspakajamy potrzeby życiowe każdego dziecka zgodnie z ustalonym standardem opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym.

Zapewniamy również krótkotrwałą opiekę całodobową, której celem jest opracowanie diagnozy dotyczącej w szczególności poziomu rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka, jego stanu zdrowia, związków z rodziną i rówieśnikami, z uwzględnieniem wskazań wychowawczych i dydaktycznych.

Dzieciom zapewniamy:

Wszystkie dzieci objęte są programami terapeutycznymi w zależności od potrzeb i zainteresowań. Prowadzimy z dziećmi dogoterapię, rehabilitację ruchową, hippoterapię, arteterapię, muzykoterapię, indywidualną terapię psychologiczną, uczymy je podstawowych czynności gospodarskich np. prania osobistej drobnej odzieży, sprzątania swoich pokoi, przygotowywania nieskomplikowanych potraw.

Wychowawcy, opiekunowie, pielęgniarki realizują proces wychowawczy z dziećmi w oparciu o indywidualny plan pracy oraz kartę pobytu dziecka placówce opiekuńczo-wychowawczej.