Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stolarska 2
Placówki
Od początku

Placówka przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy istnieje od 1957 roku. Powstała w budynku "tygodniowego" całodobowego żłobka dla dzieci, głownie pracowników bydgoskiego Zachemu. Jako dom dla osieroconych dzieci, przeniesiona została pod obecny adres z ul. Stawowej, gdzie funkcjonowała w okresie powojennym pod nazwą Miejski Sierociniec Małych Dzieci. Mieszkały w nim dzieci do 1 roku życia. Do początku lat 90., jednostka pełniła zadania Domu Małego Dziecka podlegała Zespołowi Opieki Zdrowotnej nr 1, w dziale Służb Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy.

W późniejszym okresie tj. 1994 r. przeszła pod organizacyjny nadzór Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, by ostatecznie w 2000 r. rozpocząć funkcjonowanie w strukturach pomocy społecznej. Przez ten czas zmieniły się nie tylko jednostki nadrzędne placówki. Ogromnym przeobrażeniom podlegała opieka nad dziećmi, jej formy i metody pracy.

Z działań pielęgnacyjno-zdrowotnych nakierowanych na dzieci do lat trzech, których celem było sprawowanie opieki nad małym dzieckiem, organizowanie zabaw sprzyjających wczesnej stymulacji rozwojowej dziecka, kształtowanie umiejętności stosowania podstawowych zasad higieny i opieki zdrowotnej, prowadzenie zasad prawidłowego żywienia dzieci, wprowadzono metody zgodne z obecnie obowiązującymi kanonami opieki i wychowania.