Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Pl. Chełmiński
Placówki
Pl. Chełmiński

Mieszkanie Usamodzielnienia przy ul.Plac Chełmiński 7 działa od 03.02.2014r

Mieszkanie Usamodzielnienia jest aktualnie najefektywniejszą i najskuteczniejszą formą usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Celem placówki jest:

– zapewnienie ciągłej całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej;

– zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego;

– zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych;

– podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;

– praca z rodziną dziecka.

W mieszkaniu, który jest namiastką domu w sposób naturalny powstają warunki do rozwiązywania problemów życia codziennego oraz integrowania się podopiecznych ze środowiskiem lokalnym, w tym społecznością sąsiedzką. Dzięki temu warunki życia wychowanków zyskują domowy charakter. Pobyt w mieszkaniu umożliwia łatwiejsze przygotowanie do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.

<br />foto: BZPOW <br />foto: BZPOW <br />foto: BZPOW <br />foto: BZPOW

foto: BZPOW
(zdjęć w galerii: 4)

<br />foto: BZPOW <br />foto: BZPOW <br />foto: BZPOW <br />foto: BZPOW

foto: BZPOW
(zdjęć w galerii: 4)

Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom, sponsorom, ludziom dobrego serca za pomoc i wsparcie!

MWiK

El-Vita

Drobex

Dzięki Wam możemy spełniać swoje marzenia.