Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Popiełuszki 1/2
Placówki
Popiełuszki 1/2
18 grudnia swą działalność rozpoczęło Mieszkanie Usamodzielnienia przy ul.  Łomżyńskiej 54 (z wejściem od ul. Popiełuszki).