Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stolarska 2
Placówki
Programy i zajęcia

Programy i zajęcia specjalistyczne realizowane w Palcówce Wielofunkcyjnej przy ul. Stolarskiej w 2007 r.

1. Pod kierunkiem psychologa

Programy:
Fundacji S. Batorego (edukacja seksualna)
Program autorski w oparciu o literaturę fachową dotyczącą tańca towarzyskiego np. Ballroom Technic, Latin Technic (zajęcia taneczne).

Zajęcia specjalistyczne:

2. Pod kierunkiem pedagoga

Programy i metody pracy

1 2 3 » »»