Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stolarska 2
Placówki
Stolarska 2

Powierzanie dzieci opiece instytucjonalnej jest zawsze związane z dysfunkcjonalnością rodziny. Rodzina jest systemem połączonych ze sobą ściśle i współzależnych elementów. Zaburzenie jej harmonii i równowagi wywołuje skutki ujemne u wszystkich tworzących ją członków. Najdotkliwsze skutki ponoszą zawsze najsłabsze elementy, są to zwykle dzieci. W skrajnych przypadkach zaburzenia struktury rodziny mogą wywoływać zachowania zagrażające zdrowiu i życiu. Pomimo swojej dysfunkcjonalności długo lub zawsze pozostaje jednak stymulatorem wielu aspektów życia emocjonalnego.

Przybycie do placówki opiekuńczej jest dla dziecka dużym stresem. Zachwiane zostaje jego poczucie bezpieczeństwa. Młody człowiek, często bardzo skrzywdzony przez bliskich, umieszczony zostaje w środowisku, którego nie zna i które jest mu całkowicie obce. Z wieloletnich obserwacji opiekunów domów dziecka wynika, że odczucia pojawiające się u dzieci w momencie ich przyjmowania do placówki determinują ich późniejsze funkcjonowanie.

Przyjemne, serdeczne przyjęcie wychowanka łagodzi jego nieufność i strach przed nowym, daje mu szansę wytworzenia pozytywnego nastawienia do placówki i do osób w niej przebywających.

1 2 » »»