Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stowarzyszenie TAK dla POMOCY
Placówki
Stowarzyszenie TAK dla POMOCY
Stowarzyszenie "TAK dla POMOCY " powstało przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy, z inicjatywy jego pracowników. Swym działaniem próbujemy podnieść standardy pobytu dzieci w placówce poprzez zakup wyposażenia czy organizacje wycieczek, kolonii letnich, imprez okolicznościowych takich jak "Dzień Dziecka" i innych atrakcji.