Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Aktualności
Placówki
Kontakt


Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Traugutta 5, 85-122 Bydgoszcz

telefony: 52 373 63 30, 52 373 04 68
faks 52 373 51 39