Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Szkoła Podstawowa nr 55 i Gimnazjum nr 44
Placówki
Szkoła Podstawowa nr 55
i Gimnazjum nr 44

Uczniami naszej szkoły są wychowankowie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz młodzież dojeżdżająca z miasta Bydgoszcz, która korzysta z pomocy grupy wsparcia dziennego.

klasy liczą od 12 do 15 uczniów. Liczba uczniów zmienia się w ciągu roku szkolnego. Jest to zależne od sytuacji prawnej wychowanka. Uczniowie wyjeżdżają do domów dziecka i ośrodków wychowawczych.

Dużo o naszych Szkołach znajdziesz również tu