Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stowarzyszenie TAK dla POMOCY
Placówki
Władze

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Natalia Lejbman

Viceprezes: Agnieszka Szwajcer

Skarbnik: Jolanta Cunduri

Sekretarz: Marlena Balcerzak


SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodnicząca: Małgorzata Ciabach

Członek: Przemysław Łątka

Członek: Bogumiła Muller