Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Traugutta 5
Placówki
Współpraca

Swoje zadania Zespół realizuje we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i właściwymi poradniami specjalistycznymi, placówkami służby zdrowia, policją i innymi organizacjami, kościołami, i instytucjami, stowarzyszeniami statutowo zajmującymi się problemami dziecka i rodziny.

Osobne podziękowania należą się władzom Miasta Bydgoszczy, Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrekcji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz wszystkim urzędnikom — bez ich pomocy i wyrozumiałości placówka nie mogłaby poprawnie funkcjonować i pełnić swojej misji.

Nasza pracę wspiera wiele osób i instytucji. Nie sposób wymienić wszystkich. Dziękujemy za pomoc sponsorom:
Adamowi Sowa, Firmie Lucent Technology, EGB Investments SA, DHL EXPRESS POLAND, Donation Lions Hilfswerk Bayr Kolum

Podpisanie porozumienia ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo– Rozliczeniową im Franciszka Stefczyka.