Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Traugutta 5
Placówki
Zespół diagnostyczny

W pracy wychowawczej funkcję wspomagającą prowadzi zespół diagnostyczny, w skład którego wchodzi:

Zespół ten zajmuje się: